Guidelines

Profilprogram för kläder och arbetsredskap
Max Burgers är som en av Sveriges marknadsledande hamburgerrestaurang-kedjor ett företag med ett mycket starkt varumärke. Idag har restaurangerna med dess personal en tydlig och enhetlig profil men ledning och management saknar idag en tydlig profil. Därför har ett profilprogram tagits fram för att stärka Max Burgers profil vid representation och möten på högre nivå.
 

Syfte                                                  

Programmet syftar till att profilera ledande roller inom Max Burgers. Produkterna är utvalda för att de frekvent används i målgruppens vardag på Max Burgers samt vid representation.

Syftet är att stärka och förtydliga Max Burgers varumärke samt att tydliggöra Max Burgers som avsändare vid viktiga möten.

Dessutom stärker profilprogrammet stoltheten att arbeta hos Max Burgers hos varje anställd i programmet.

 

Målgrupp

Programmet är till för Max Burgers restaurangchefer och partners samt företagsledning och ansvarsroller på huvudkontoret. Produkterna är utvalda med två syften:

  • Arbetsverktyg i den anställdes vardag
  • Varumärkesstärkande produkter vid representation

 

Arbetsverktygen är produkter som används i den anställdes vardag, såsom t.ex. anteckningsböcker och datorväskor, produkter som Max Burgers redan idag köper in men då ofta omärkta.

Produkter för representation är främst en kollektion av profilerade kläder. Kollektionens stil och val av plagg är utvalt efter Max Burgers profil och de anställdas arbetsuppgifter och kontext.

Produkterna är utvalda med en god kvalitet för att matcha ett starkt varumärke.

 

Rutiner och regelverk

Runt profilprogrammet är ett regelverk framtaget.

 

  • Samtliga produkter är tydligt märkta med Max Burgers logotyp.
  • Samtliga produkter märks efter ett profilprogram godkänt av Max Burgers marknadsavdelning.
  • Produkterna får enbart användas i tjänsten.
  • Produkterna tillhör Max Burgers.

 

Begränsningar

Inköp av mer än 1 st produkt av samma slag (undantaget pikéer och anteckningsblock), måste godkännas av administrativ chef.

Max belopp för inköp under 1 år är 10.000kr