Riktlinjer Jackor till företagsbesöken:

Jackorna är endast avsedda för RC samt restaurangens LMA.

Jackorna får användas i samband med företagsbesök och externa möten utanför restaurangen, aldrig i arbete på egna restaurangen.

Maximalt två jackor per restaurang och år, övrigt inköp måste godkännas av distriktchef innan beställning görs.

Jackorna tillhör respektive restaurang och restaurangchef ansvarar för jackorna.

Se storleksguide inför beställning.